Generator numeru PESEL

Wygeneruj swój losowy numer PESEL


Czym jest numer pesel?

PESEL, czyli uniwersalny identyfikator osoby fizycznej w Polsce, składa się z 11 cyfr i służy do identyfikacji osoby w różnych instytucjach, takich jak urzędy, szpitale czy banki. W Polsce PESEL został wprowadzony w 1979 roku i od tamtej pory jest jednym z podstawowych narzędzi służących do identyfikacji ludzi.

Jak działa generator pesel?

PESEL to polski 11-cyfrowy numer identyfikacyjny, który jest przypisywany każdej osobie urodzonej w Polsce lub zamieszkującej Polskę na stałe. Numer ten zawiera informacje o płci, dacie urodzenia i miejscu urodzenia osoby, co umożliwia jego wykorzystanie w celach administracyjnych, medycznych i statystycznych.

Generator PESEL to narzędzie, które pozwala na wygenerowanie losowego numeru PESEL, który spełnia wymagania narzucone przez polskie prawo. Istnieje wiele różnych metod generowania numerów PESEL, ale najczęściej stosowaną jest metoda zgodna z oficjalnym algorytmem generowania numerów PESEL, który został opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Algorytm ten opiera się na zasadzie przypisywania każdej cyfrze numeru PESEL odpowiedniej wagi, a następnie obliczaniu sumy kontrolnej, która umożliwia sprawdzenie poprawności numeru. Pierwsze 6 cyfr numeru PESEL określa datę urodzenia osoby w formacie RRRMMDD, gdzie RRR oznacza ostatnie 3 cyfry roku urodzenia, MM oznacza miesiąc urodzenia, a DD oznacza dzień urodzenia. Kolejne 4 cyfry określają numer porządkowy osoby, która urodziła się w danym dniu, a ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną, która umożliwia sprawdzenie poprawności numeru.

Algorytm generowania numerów PESEL polega na wylosowaniu odpowiednich cyfr dla daty urodzenia i numeru porządkowego, a następnie obliczeniu cyfry kontrolnej. Cyfra kontrolna jest obliczana na podstawie sumy ważonej pierwszych 10 cyfr numeru PESEL, gdzie każda cyfra ma swoją wagę, którą można znaleźć w tabeli. Suma ta jest dzielona przez 10, a reszta z dzielenia jest odejmowana od 10, co daje wartość cyfry kontrolnej.

Generator PESEL umożliwia wygenerowanie losowych numerów PESEL, które spełniają wymagania algorytmu generowania numerów PESEL. Narzędzie to jest często wykorzystywane przez programistów, testerów i analityków w celach testowych, gdzie potrzebne są losowe dane osobowe, a także w celach naukowych i edukacyjnych.

Warto jednak pamiętać, że wykorzystywanie nieprawdziwych danych osobowych, w tym numerów PESEL, może naruszać prywatność i bezpieczeństwo osób, których dane te dotyczą. Dlatego zaleca się ostrożność i stosowanie narzędzi generujących losowe dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy jest to absolutnie konieczne i zgodne z przepisami prawa.